top of page

BIOGASS

Symbiose som strategi
for sirkulær økomomi
Biogassanlegget som skal etableres på Senja vil sikre en bærekraftig håndtering av restprodukter som oppstår i regionen, og vil bidra til at hele verdikjeden ivaretas. I tillegg vil etablering av et biogassanlegg gi nye muligheter både lokalt og regionalt...

Tradisjonelle produksjonsmetoder innen landbruk og sjømatnæringen utfordres av økt ressursmangel og større krav til en bærekraftig produksjon. Et sentralt tema i planlegging av fremtidig matproduksjon er derfor å skape en sirkulær økonomi som sikrer en fullstendig utnyttelse av restprodukter som oppstår i produksjonen. Behovet for å etablere nye samarbeid mellom ulike næringer er avgjørende for å lykkes med en sirkulær økonomi hvor restprodukter deles, resirkuleres eller benyttes til å produsere nye produkter.

 

Produksjon av biogass fra restprodukter har et stort potensial i Nord-Norge. Det genereres store mengder avfall og restprodukter fra regionens befolkning, sjømat- og havbruksnæring, landbruk og annen næringsmiddelindustri. Slike restprodukter egner seg godt til produksjon av biogass.

 

Basert på overnevnte problem har flere bedrifter innen landbruk og sjømatnæringen på Senja og i Midt-Troms lenge arbeidet for å kunne realisere et biogass-anlegg som skal produsere fornybar energi og gjødsel fra bedriftenes restprodukter.

Det nye biogassanlegget plasseres i Klubben Næringspark, en plassering som over tid vil danne grunnlag for mange nye samarbeid: næringsparken er forbeholdt «blå/grønn» næringsvirksomheter og deres relaterte leverandørnæringer. Det er derfor åpenbart at de ulike selskapene kan skape samarbeid ved å ta både energi og restprodukter fra hverandre. Den blågrønne næringsklyngen har stort potensial til både å opprettholde og gradvis skape flere nye arbeidsplasser i området.

Biogassanlegg
i Klubben Næringspark
Bildschirmfoto 2019-02-14 um 10.22.26.pn
bottom of page