top of page

VÅR VISJON

SENJA BIO AS -
vår visjon
SenjaBio AS ønsker å utvikle en lønnsom miljøvennlig utnyttelse av bioprodukter fra primærnæringen, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet.

Tanken bak er mulighetene som ligger i utnyttelse av bioenergi og økologisering av landbruk ved lokal utnyttelse av skog og trevirke i lag med restprodukter fra jordbruk, akvakultur og fiskeindustri.  
 

Utnyttelse av nevnte råvarer i en bioenergisammenheng vil kunne bidra til produksjon av grønn energi og biodrivstoff. Varme fra prosessen kan brukes til fjernvarme, oppvarming av tilknyttede industribygg, varmekrevende industriproduksjon eller matproduksjon i drivhus.  

 

Restkomponenter fra en eller flere av prosessene kan brukes som plantenæring, dyrefôr etc. Om bioresten kan oppnå økologisk debio-godkjenning vil dette være et viktig bidrag for å oppfylle myndighetenes målsetting om økt økologisk produksjon, og dermed legge grunnlag for økt verdiskapning i regionen.  

 

I tillegg vil det være positive bidrag til miljøregnskapet i form av grønn energi, bruk av fornybare energikilder, reduksjon av CO2 utslipp, reduksjon av transportbehov og en økt produksjon av kortreiste produkter..

MULIGHETENS FABRIKK
100321_SenjaBio_produksjonsskisse_2.jpg
bottom of page