top of page

OM OSS

SENJA BIO AS
SenjaBio AS er et selskap som ønsker å utvikle en lønnsom miljøvennlig utnyttelse av bioprodukter fra primærnæringen.

Tanken bak er mulighetene som ligger i utnyttelse av bioenergi i sjømatnæringen og
økologisering av landbruk ved lokal utnyttelse av skog og trevirke i lag med restprodukter fra
jordbruk, akvakultur, fiskeindustri, private 
husholdninger og næringsmiddelproduksjon.

Selskapet SenjaBio AS holder til på Husøy på Senja.  

SenjaBio AS
9389 Husøy i Senja  

 

bottom of page